Općenito

Internetska stranica www.spaceylon.hr u vlasništvu je trgovačkog društva KLOKAN d.o.o. iz Splita, Domovinskog rata 27, OIB: 96496224041.

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Uvjeti kupnje dio su obveze Prodavatelja, te omogućavaju da Kupac prije sklapanja Ugovora na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.

Pod pojmom Prodavatelj smatra se KLOKAN d.o.o., iz Splita, Domovinskog rata 27, OIB: 96496224041, T: 021239009, E: info@spaceylon.hr, W: www.spaceylon.hr.

Pod pojmom Kupac smatra se klasični potrošač, fizička osobu koja izvan bilo kakve djelatnosti naruči i plati bilo koji proizvod posredstvom usluga web trgovine prisutnih na web stranici Prodavatelja, ali i Kupac obrtnik, trgovac pojedinac i fizička osoba koje obavlja poslovnu djelatnost, a koja je zaštićena odredbama Zakona o zaštiti potrošača samo ako kupuje proizvode nevezano za svoje poslovne djelatnosti, te pravne osobe.

Prodavatelj prodajom putem Internet stranice www.spaceylon.hr nastupa u svoje ime.

Uvjeti kupnje čine dio Ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenom/ama kupljenog/ih proizvoda, te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je sa istima upoznat/suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanja ugovora) isti biti dostavljeni Kupcu kao sadržaj e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen.

Prodavatelj zadržava pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, s tim da navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na ovim internet stranicama.

Ugovor je sklopljen trenutkom potvrđene i izvršene narudžbe od strane Kupca, te će Prodavatelj o činjenici sklapanja ugovora odmah e-mail porukom obavijestiti Kupca da je ugovor sklopljen.

Za valjano sklopljeni ugovor potrebno je da je Kupac osoba koja ima potpunu poslovnu sposobnost.

Kupac odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom registracije.

Uvjeti kupnje podijeljeni su u niže razvrstane kategorije/informacije. Pristup internetskim stranicama www.spaceylon.hr ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja, te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole Prodavatelja, koje će Prodavatelj nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

Glavna obilježja robe

Svi proizvodi prikazani su fotografijama te kratkim opisom, a navedeni podaci o istima upisani su temeljem informacija dobivenih od samog Proizvođača (JANET LANKA (Pvt) Ltd, Sinsapa Road, Colombo 6, Sri Lanka).

Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode, odnosno ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Prodavatelj posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih Kupac vidi na zaslonu i sl. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda.

Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) vidljivi na web stranici www.spaceylon.hr.

mogu biti podložni tzv. bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na www.spaceylon.hr, Prodavatelj zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi i dostupni. Zbog velikog broja istovremenih narudžbi, može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem u skladištu.

Ukoliko naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, Prodavatelj će obavijestiti Kupca da proizvod trenutno nije raspoloživ, roku u kojem je proizvod raspoloživ, dogovoriti novi rok isporuke po potrebi, te ujedno ponuditi mogućnost kupnje alternativnog proizvoda koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti.

U slučaju potpune nemogućnosti isporuke naručenog i plaćenog proizvoda, Prodavatelj će izvršiti povrat svih sredstava.

Cijena proizvoda

Sve cijene na web stranici www.spaceylon.hr izražene su u hrvatskim kunama, s uključenim PDV-om u cijeni proizvoda.

U cijenu proizvoda nisu uključeni troškovi dostave iz razloga što se isti posebno plaćaju, osim na narudžbe iznad određenog iznosa kada je dostava besplatna, a sve sukladno uvjetima i na način kako je to naznačeno ovim Uvjetima kupnje.

Prije potvrde narudžbe odvojeno je iskazana cijena proizvoda, cijena dostave ako je naplatna, cijena PDV-a, te konačna cijena kako bi Kupac imao uvid u konačnu cijenu koju plaća za naručenu uslugu kupnje.

U slučaju plaćanja e-bankingom i općom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

VAŽNO: Sve kartične transakcije (napravljene bilo debitnim, bilo kreditnim karticama) su podložne provjeri od strane tvrtke KLOKAN d.o.o., u trajanju od jednog do tri radna dana.

Dostupnost proizvoda i usluge internetske trgovine

Tvrtka KLOKAN d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku iz prodaje povući bilo koji proizvod. U takvim slučajevima, tvrtka KLOKAN d.o.o. Kupcu neisporučenog a plaćenog proizvoda, odnosno plaćene usluge, vraća puni iznos novca za onaj proizvod ili proizvode koji više nisu u ponudi, odnosno za one usluge koje su plaćene, a nisu izvršene, neovisno o razlogu povlačenja proizvoda iz prodaje, odnosno neizvršenja usluge.

Također, tvrtka KLOKAN d.o.o. zadržava pravo promijeniti, pravovremeno obustaviti ili prekinuti pružanje usluge internetske trgovine.

U slučaju nedostupnosti naručenog artikla, KLOKAN d.o.o. će obavijestiti Kupca o nemogućnosti isporuke i izvršiti povrat uplaćenog iznosa za nedostupan artikl.

Sjedište tvrtke KLOKAN d.o.o. je u Splitu, Domovinskog rata 27. Pravni sporovi koji mogu nastati kao posljedica korištenja web stranice www.spaceylon.hr (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Splitu i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima RH. Korištenjem web stranice www.spaceylon.hr korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev proizašao iz ili koji je u vezi s ovim Općim uvjetima poslovanja ili u vezi s njihovim provođenjem, te poslovnim odnosima s KLOKAN d.o.o. u nadležnosti suda u Splitu.