Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu na gore opisani način ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik ili dostavljač, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o raskidu ugovora i to putem e-maila sa popunjenim slijedećim podacima:

· ime i prezime, OIB

· broj računa i datum

· predmet: jednostrani raskid ugovora

· informaciju da li želite povrat novaca ili zamjenu E-mail je potrebno poslati na slijedeću e-mail adresu: info@spaceylon.hr


Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora, Prodavatelj će dostaviti, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Ako Kupac jednostran raskine Ugovor, Prodavatelj će izvršiti ćemo povrat novca koji je od Kupca primio, uključujući i troškove dostave, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Kupčevu odluku o jednostranom raskidu ugovora i e-mail s zahtjevom za povrat novaca.

Troškove povrata robe snosi Kupac.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je izvršena uplata.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što roba bude vraćena.

Kupac je robu dužni vratiti Prodavatelju odmah, a najkasnije u roku 14 dana od dana upućenog e-maila s zahtjevom za jednostranim raskidom.

Roba se vraća poštom na dokaziv način na adresu KLOKAN doo (SPA CEYLON) – 21000 Split, Josipa Jovića 93 (trgovački centar Mall of Split), s naznakom JEDNOSTRANI RASKID ili osobno u trgovinu na adresi 21000 Split, Josipa Jovića 93 (trgovački centar Mall of Split).

Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako je prije isteka roka od 14 dana poslao pošiljku na adresu Kupca.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije, te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obvezu povrata robe, te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine 41/2014, 110/2015, 14/2019).